Jan Fišer (Nestlé Czech Republic): Nová výroba potřebuje nový rozvoj lidí

speaker_info

About The Speaker

Jan Fišer (Nestlé Czech Republic): Nová výroba potřebuje nový rozvoj lidí

Neustálý rozvoj lidí je pro mě nejdůležitější Jan Fišer je ředitelem závodu Zora NESTLÉ v Olomouci čtyři roky a jeho hlavní misí je rozvoj nejen celého závodu, ale především lidí, kteří jej tvoří. Klíčem je pro něho vytvořit prostor, kde se […]

Neustálý rozvoj lidí je pro mě nejdůležitější

Jan Fišer je ředitelem závodu Zora NESTLÉ v Olomouci čtyři roky a jeho hlavní misí je rozvoj nejen celého závodu, ale především lidí, kteří jej tvoří. Klíčem je pro něho vytvořit prostor, kde se lidé učí navzájem a posilují své dovednosti. 

 

O případovce

Pro výrobu je vždy výzvou to, jak efektivně propojit rozvoj lidí s jasně nastavenými cíli, které má závod splnit. Jan na to jde přes tyto klíčové oblasti: koordinovaný rozvoj napříč všemi úrovněmi vedení, pravidelné sdílením zkušeností (best practice) a v neposlední řadě práce s lidmi přímo ve výrobě. 

Sám říká: „Není nic cennějšího, než být s lidmi přímo ve výrobě a řešit s nimi jejich každodenní výzvy. Tak vzniká důvěra a zlepšuje se spolupráce. V realitě potom vidíte, jak těžké to má člověk, který doslova „tvoří“ Studentskou pečeť, kterou máme všichni tak rádi a kolik toho musí umět, abychom ji dostali v té nejlepší kvalitě“.