Stanislav Tichý (humancraft): Učící se organizace v praxi českých a slovenských firem

speaker_info

About The Speaker

Stanislav Tichý (humancraft): Učící se organizace v praxi českých a slovenských firem

Případová studie představuje shrnutí diagnostického projektu na téma Učící se organizace, do kterého se do této chvíle zapojilo 40 českých a slovenských firem a zaměřuje se na tyto otázky: Jak je na tom český a slovenský trh z pohledu vyspělosti učící […]

Případová studie představuje shrnutí diagnostického projektu na téma Učící se organizace, do
kterého se do této chvíle zapojilo 40 českých a slovenských firem a zaměřuje se na tyto otázky: Jak je
na tom český a slovenský trh z pohledu vyspělosti učící se organizace a přidané hodnoty rozvoje pro
byznys? Jaká jsou pozitiva a negativa aktuální praxe firemního vzdělávání? Jaké jsou příležitosti pro
zlepšení a jaké jsou praktické kroky, které je pro ně třeba udělat? Jak vypadají rozvojové projekty, u
kterých byl změřen přínos pro byznys?

Firemní učení se vůbec nemusí být převážně taženo prospěšnými snahami party dobrých duší
zapálených pro rozvoj, jak to po hříchu často ve firemní praxi je. Může být výsledkem pragmatické
snahy byznysu dosahovat větší hodnoty a udržitelnosti ve 2 oblastech: 1 – přidané hodnoty pro
zákazníky a 2 – zdravé finanční výkonnosti firmy. Koncept, že firemní rozvoj má dosahovat přidané
hodnoty pro byznys není v praxi ani zdaleka samozřejmostí, ale vzácnou výjimkou. Případová studie
Učící se organizace v praxi českých a slovenských firem má za cíl tuto praxi rozšířit.